EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Merkez Adresi

Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres Telefon Faks
Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA 0 312 201 88 00 0 312 286 96 58

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

Bilgi Mevcut Değil

Elektronik Posta Adresi

info@eurokapitalyo.com

İnternet Adresi

www.eurokapitalyo.com

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Fakı Buluç DEMİREL Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi 23/12/2019 0 312 201 88 00 fakibulucdemirel@euroyatirim.com.tr SPF Düzey 3
Esra KAYA Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi 30/01/2019 0 312 201 88 00 esra.kaya@euroyatirim.com.tr

Şirketin Faaliyet Konusu

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları'na ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konular ile iştigal etmek üzere kurulmuş olup, Şirketimizin faaliyet esasları, portföy yatırım politikaları ve yönetim sınırlamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile ilgili mevzuata uyulur.

Şirketin Süresi

Süresiz

Bağımsız Denetim Kuruluşu

BİRLEŞİM BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

Şirketin Sektörü

MALİ KURULUŞLAR / MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARI

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar

ANA PAZAR - GRUP 2

Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

BIST MENKUL KIYM Y.O.

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote
Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse senedi (EUKYO) 27/07/2011 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş Kolektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi

Bilgi Mevcut Değil

Ticaret Sicil Memurluğu

ANKARA

Tescil Tarihi

11/03/2011

Ticaret Sicil Numarası

293840

Vergi No

3810434226

Vergi Dairesi

ANKARA - Hitit Vergi Dairesi Müdürlüğü

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Orkun ŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 11/06/2016 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanlığı Yönetim Kurulu Başkanlığı Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
Ali ARSLAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici 11/06/2016 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Yönetim Kurulu Üyeliği-Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
Gülnur BERBER CİVELEK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 11/06/2016 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/512637 Değerlendirilmedi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi-Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi-Kurumsal Yönetim Komite Üyesi
SELİNA ÖZLEM ŞAHİN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 18/06/2018 İcrada Görevli Değil Yoktur. Yoktur. Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
OSMAN DEMİRCİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 06/05/2019 İcrada Görevli Değil Yoktur. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Bşk-Riskin Erken Saptanması Komite Bşk-Kurumsal Yönetim Komite Bşk.

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
SEDA BAYRAK Genel Müdür Diğer Yoktur.

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

20.000.000

Kayıtlı Sermaye Tavanı

100000000

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı(TL) Sermayedeki Payı(%) Oy Hakkı Oranı(%)
EGE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 5.000.000 25 4,17
MUSTAFA ŞAHİN 100.000 0,5 83,4
DİĞER 14.900.000 74,5 12,43
TOPLAM 20.000.000 100 100

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Bilgi Mevcut Değil

Fiili Dolaşımdaki Paylar

Borsa Kodu Fiili Dolaşımdaki Pay Tutarı(TL) Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı(%)
EUKYO 14.899.704,67 74,49

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 100000 TRY 0,5 Var İşlem Görmüyor
B Hamiline 1 TRY 19900000 TRY 99,5 Yok İşlem Görüyor

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar

Bilgi Mevcut Değil

DİĞER HUSUSLAR

Bilgi Mevcut Değil