Fon İhraç Sıra Numarası Kesinleşen Portföy Dağılımı
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI KIRKBİRİNCİ FON ------ ------
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI KIRKINCI FON ------ ------
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI KIRKİKİNCİ FON ------ ------
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI KIRKÜÇÜNCÜ FON ------ ------
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %105 ANAPARA KORUMA AMAÇLI OTUZALTINCI FON 1 Akbank T.A.Ş Tahvili (90-95) T. Repo (20) Borsadışı Ops,yon Sözleşmesi (5-10)
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %105 ANAPARA KORUMA AMAÇLI OTUZDOKUZUNCU FON 1 Akbank T.A.Ş Tahvili (92.80) T. Repo (4,4) Borsadışı Ops,yon Sözleşmesi (2,8)
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %105 ANAPARA KORUMA AMAÇLI OTUZSEKİZİNCİ FON 1 Akbank T.A.Ş Tahvili (92,80) T. Repo (4,50) Borsadışı Ops,yon Sözleşmesi (2,7)
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %105 ANAPARA KORUMA AMAÇLI OTUZYEDİNCİ FON 1 Akbank T.A.Ş Tahvili (94,10) T. Repo (3,20) Borsadışı Ops,yon Sözleşmesi (2,7)
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %110 ANAPARA KORUMA AMAÇLI OTUZBEŞİNCİ FON 1 Akbank T.A.Ş Tahvili (94,10) T. Repo (3,20) Borsadışı Ops,yon Sözleşmesi (2,7)
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %110 ANAPARA KORUMA AMAÇLI OTUZDÖRDÜNCÜ FON 1 Akbank T.A.Ş. Tahvili (94,10) Ters Repo ve TPP(3,20) Borsa Dışı Opsiyon Sözleşmesi (2,7)
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %110 ANAPARA KORUMA AMAÇLI OTUZİKİNCİ FON 1 Akbank T.A.Ş Tahvili 90,50- BIST Ters Repo ve TPP 3,5- Borsadışı Opsiyon Sözleşmesi 6
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %110 ANAPARA KORUMA AMAÇLI OTUZÜÇÜNCÜ FON 1 Akbank T.A.Ş Tahvili 90,50-BIST Ters Repo ve TPP 3,5- Borsadışı Opsiyon Sözleşmesi 6
1 Akbank T.A.Ş. Tahvili 91,80
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %115 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİSEKİZİNCİ FON 1 BIST Ters Repo ve TPP 2,90
1 Borsa Dışı Opsiyon Sözleşmesi 5,30
1 Akbank T.A.Ş. Tahvili 91,70
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %115 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİYEDİNCİ FON 1 BIST Ters Repo ve TPP 3,10
1 Borsa Dışı Opsiyon Sözleşmes 5,20
1 Akbank T.A.Ş. Tahvili 92,10
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %120 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİBEŞİNCİ FON 1 BIST Ters Repo ve TPP 3,20
1 Borsa Dışı Opsiyon Sözleşmesi 4,7
1 DEVLET TAHVILI 87,00
AK PORTFÖY %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİBİRİNCİ FON 1 BIST TERS REPO VE TPP 2,50
1 BORSA DISI OPSİYON SÖZLEŞMESİ 10,50
1 DEVLET TAHVILI 87,00
AK PORTFÖY %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİİKİNCİ FON 1 BİST TERS REPO VE TPP 2,50
1 BORSA DISI OPSİYON SÖZL 91,02
1 Devlet Tahvili 86
AK PORTFÖY %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİÜÇÜNCÜ FON 1 BIST Ters Repo ve TPP 2,10
1 Borsa Dışı Opsiyon Sözleşmesi 11,90
1 Devlet Tahvili 84,10
AK PORTFÖY %110 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİDÖRDÜNCÜ FON 1 BIST Ters Repo ve TPP 3,10
1 Borsa Dışı Opsiyon Sözleşmesi 12,80
1 DEVLET TAHVİLİ 89,30
AK PORTFÖY %115 ANAPARA KORUMA AMAÇLI OTUZBİRİNCİ FON 1 BIST TERS REPO VE TPP 3,2
1 BORSA DIŞI OPSİYON SÖZLEŞMESİ 7,5
1 DEVLET TAHVİLİ 89,30
AK PORTFÖY %115 ANAPARA KORUMA AMAÇLI OTUZUNCU FON 1 BIST TERS REPO TTP 3,2
1 BORSA DIŞI OPSİYON SÖZLEŞMESİ 7,5
İş Gayrimenkul Ortaklığı A.Ş. Tahvili : yüzde 93,31
İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %107 ANAPARA KORUMA AMAÇLI İKİNCİ FON BIST Ters Repo ve TBPP : yüzde 6,69
Borsa Dışı Opsiyon Sözleşmesi : yüzde 6,20
D. Borçlar : yüzde 6,20
İş Gayrimenkul Ortaklığı A.Ş. Tahvili : Yüzde 95,79
İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %107 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ÜÇÜNCÜ FON BIST Ters Repo ve TBPP : Yüzde 4,21
Borsa Dışı Opsiyon Sözleşmesi : Yüzde 3,87
D. Borçlar : Yüzde 3,87
Borsa Dışı Opsiyon Sözleşmesi-Yüzde 4,61
İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %117 ANAPARA KORUMA AMAÇLI BİRİNCİ FON BIST Ters Repo-Yüzde 4,92
Türkiye İş Bankası A.Ş. Finansman Bonosu-Yüzde 90,47
Borsa Dışı Opsiyon Sözleşmesi : Yüzde 5,12
İŞ PORTFÖY %105 ANAPARA KORUMA AMAÇLI DÖRDÜNCÜ FON T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri : Yüzde 94,62
Hazır Değerler : Yüzde 5,38