Head Office Address
Horozluhan Mahallesi Cihan Sk. No 15 42300 Selçuklu-KONYA
E-mail Adress
konyacimento@vicat.com.tr
Web-site
www.konyacimento.com.tr
Duration of Company
Şirketin Süresi, Şirket'in kuruluşundan başlamak üzere (90) Doksan senedir. Bu süre Genel Kurul kararıyla ve şirket sözleşmesini değiştirmek suretiyle kısaltılıp uzatılabilir. Sürenin uzatılması halinde, bu durum bir Esas Sözleşme değişikliği niteliği taşıdığından Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin almak gereklidir. (Esas Sözleşme, Madde 6)
Independent Audit Company
KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
BIST Indices that the Company is Included
BIST INDUSTRIALS / BIST ALL SHARES-100 / BIST PARTICIPATION 100 / BIST NON-METAL MIN. PRODUCT / BIST KONYA / BIST ALL SHARES / BIST STARS / BIST PARTICIPATION ALL SHARES
Sector of Company
MANUFACTURING / NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS
BIST Market where Company's Capital Market Instruments are Traded
BIST STAR
Articles of Association
Valuation Report
Corporate Governance Principles Compliance Report
Dividend Policy
Company Title Changes
Contact People
Emine ÜSTÜNDAĞ
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi
emine.ustundag@vicat.com.tr
0 332 3460355
Serkan ÇUBUK
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Üyesi
serkan.cubuk@vicat.com.tr
0 332 3460355
Last Five Notifications
Corporate Actions of Company within One Month Period
Expected First Five Notifications from Company