AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fund General Info Form

Publish Date:25.01.2021 17:26:32
Disclosure Type:DG
Year:
Period:
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Name-Surname
Appointment Date
Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position)
Experience in Capital Markets (Year)
Licenses Owned
Hüseyin Gayde
01.09.2014
2014 - İş Portföy Yönetimi A.Ş. Emeklilik Fonları Md. / Araştırma Md.
20
"Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 5PK Türev Araçlar"
Nuri Oğuz Ayhan
01.09.2014
2010 - İş Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi
14
"SPK Lisanslama İleri Düzey 5PK Türev Araçlar CFA"
Ali Emrah Yücel
01.06.2020
2014 - İş Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
20
"SPK Lisanslama İleri Düzey 5PK Türev Araçlar"