HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. EMANET PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fund General Info Form

Publish Date:18.06.2019 16:32:30
Disclosure Type:DG
Year:
Period:
Information About Fund
Fonun Türü
Para Piyasası Fonu
Title Of Portfolio Manager Institution
ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Risk Değeri
2
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem
Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%)
Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2015
20
80
2016
15
85
2017
12,5
87,5
2018
12,5
87,5
2018
4
96
2018
6
94
2019
6
94
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Denetçisi
Name-Surname
Appointment Date
Experience in Capital Markets (Year)
Licenses Owned
M. Hakan KISA
02.05.2019
21
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı