RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Company General Info Form

Publish Date:02.04.2019 12:32:24
Disclosure Type:DG
Year:
Period:
Contact Information
Investor Relations Department or Contact People
Name-Surname
Position
Assignment Date
Phone
Email
Type of Licence Document
Licence Document No
Hasan Ozan YENİÇERİ
Genel Müdür Yardımcısı
22.02.2019
+90 212 2863052
ozan.yeniceri@re-pie.com
Düzey 3-Türev Araçlar
207624-309307
Hüseyin AYDOĞAN
Mali İşler Müdürü
03.12.2015
+90 212 2863052
huseyin.aydogan@re-pie.com
Düzey 3
214149