BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fund General Info Form

Publish Date:27.02.2019 10:24:57
Disclosure Type:DG
Year:
Period:
Information About Fund
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)
Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
%90 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi
90
%5 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi
5
%5 Katılım 50 Getiri Endeksi
5
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları
İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%)