TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.

Head Office Address

İçmeler Mah. D-100 Karayolu Cad. N44/A 34947 Tuzla/İSTANBUL

Communication Address, Phone and Fax

Address Phone Fax
İçmeler Mah. D-100 Karayolu Cad. N44/A 34947 Tuzla/İSTANBUL +90 850 206 50 50 +90 850 208 40 00

Production Facilities Address

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. TRAKYA FABRİKASI BÜYÜKKARIŞTIRAN MEVKİİ, P.K. 98, 39760 LÜLEBURGAZ - KIRKLARELİ TEL : 288 400 80 00 FAX: 288 400 77 99 ŞİŞECAM OTOMOTİV A.Ş. BÜYÜKKARIŞTIRAN MEVKİİ, P.K. 98, 39760 LÜLEBURGAZ - KIRKLARELİ TEL : 288 400 85 31 FAKS: 288 436 83 58 TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. MERSİN-TARSUS FARBİKASI MERSİN-TARSUS ORGANİZE SANAYİİ BÖLGESİ, NACARLI KÖYÜ MEVKİİ P.K. 401, 33400 TARSUS-MERSİN TEL : 324 676 40 70 FAKS: 324 676 40 73 TRAKYA YENİŞEHİR CAM SANAYİİ A.Ş. ATATÜRK YENİŞEHİR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ P.K. 16900 YENİŞEHİR- BURSA TEL : 224 280 12 05 FAKS: 224 773 27 55 TRAKYA POLATLI CAM SANAYİİ A.Ş. İŞ KULELERİ KULE 3 KAT: 13 34330 4.LEVENT İSTANBUL TEL : 850 206 26 46 FAKS : 850 206 23 03 TRAKYA GLASS BULGARIA EAD VABEL DISTRIKT INDUSTRIAL ZONE 7700 TARGOVISHTE - BULGARISTAN TEL : 00 359 601 6 98 01 FAKS: 00 359 601 4 77 97 SISECAM AUTOMOTIVE BULGARIA EAD VABEL DISTRIKT INDUSTRIAL ZONE 7700 TARGOVISHTE - BULGARISTAN TEL : 00 359 601 4 79 66 FAKS: 00 359 601 4 79 72 GLASSCORP SA INDUSTRIILOR ALLEY NO. 1 BIS 120261 BUZAU SITY - ROMANYA TEL : 00 407 480 6 87 66 FAKS: 00 400 238 710 552 FRITZ HOLDING GmbH - RICHARD FRITZ GmbH + CO.KG GOTTLIEB-DAIMLER-STR. 4 74354 BESIGHEIM - GERMANY TEL : 850 206 50 50 FAKS:850 206 50 80 FRITZ HOLDING GmbH - RF SPOL, S.R.O. TOVARENSKA 15, MALACKY 901 14- SLOVAKIA TEL : 850 206 50 50 FAKS:850 206 50 80 FRITZ HOLDING GmbH - RICHARD FRITZ PROTOTYPE + SPARE PARTS GmbH GOTTLIEB-DAIMLER-STR. 4 74354 BESIGHEIM - GERMANY TEL : 850 206 50 50 FAKS:850 206 50 80 FRITZ HOLDING GmbH - RICHARD FRITZ KFT 2170 ASZOD, PESTI UT 19/A - HUNGARY TEL : 850 206 50 50 FAKS:850 206 50 80 TRAKYA GLASS RUS AO 423600, REPUBLIC OF TATARSTAN, ELABUGA MUNICIPAL DISTRICT, SPECIAL ECONOMIC ZONE (SEZ) "ALABUGA", SH-2 STREET, BUILDING 4/1, OFFICE 4002 - RUSSIAN FEDERATION TEL: 850 206 50 50 FAKS:850 206 50 80 AUTOMOTIVE GLASS ALLIANCE RUS AO 423600, REPUBLIC OF TATARSTAN, ELABUGA MUNICIPAL DISTRICT, SPECIAL ECONOMIC ZONE (SEZ) "ALABUGA", SH-2 STREET, BUILDING 4/1, OFFICE 4002 - RUSSIAN FEDERATION TEL: 850 206 50 50 FAKS:850 206 50 80 SISECAM FLAT GLASS ITALY S.R.L VIA JACOPO LINUSSIO, 2 S. GIORGIO DI NOGARO (UD) 33058 ? ITALY TEL: 850 206 50 50 FAKS:850 206 50 80 HNG FLOAT GLASS LIMITED 2, RED CROSS PLACE, POST BOX: 2722, KOLKATA 700 001, INDIA TEL: 850 206 50 50 FAKS:850 206 50 80 SAINT GOBAIN GLASS EGYPT 66 CORNISH EL NILE, ELZAHRAA BUILDING, FLOOR NO: 38, MAADI, CAIRO / EGYPT TEL: 850 206 50 50 FAKS:850 206 50 80

E-mail Adress

infotrakyacam@sisecam.com

Web-site

www.sisecamduzcam.com

Investor Relations Department or Contact People

Name-Surname Position Assignment Date Phone Email Type of Licence Document Licence Document No
Kemal Tansu Akalın Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi 30/06/2014 +90 850 206 3424 takalin@sisecam.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 205793-701158
Hüseyin Burak Dağlı Mali İşler Direktörü +90 850 206 5139 bdagli@sisecam.com
Bünyamin Arslan Bütçe ve Mali Kontrol Müdürü 24/10/2016 +90 850 206 4927 buarslan@sisecam.com
Sezgi Ayhan Şişecam Yatırımcı İlişkileri Uzmanı +90 850 206 3791 seayhan@sisecam.com

Scope of Activities of Company

Şirketin amaç ve konusu şunlardır;

1. Cam Sanayii ve bu sanayii doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ilgilendiren yan, yardımcı, tamamlayıcı ve ikame edici sanayiler ile bu sanayilerle girdi ilişkisi olan sanayileri kurmak geliştirmek ve kurulmuş olanlara iştirak etmek.

2. Konusu ile ilgili ekonomik konjonktürün gerektirdiği hallerde şirketin karlı büyümesinin ve sürekliliğinin risk dağıtılarak güvence altına alınması ve potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik olarak diğer sınai, ticari ve mali faaliyetlerde bulunmak, bu alanlarda şirket kurmak ve kurulmuş olanlara iştirak etmek.

3. Şirket bünyesi içinde ekonomik ve sosyal hizmetler oluşturmaktır.

Şirket amaçlarını gerçekleştirebilmek için;

1- Yurtiçinde ve dışında sınai ticari ve mali faaliyet gösteren tesis ve şirketler kurabilir. Kurulmuş olanlara katılabilir. Gerektiğinde yabancı uzman veya personel çalıştırabilir.

2- Çalışma konuları ile ilgili her türlü ticari, sınai ve mali işlemleri yapabilir. Resmi ve özel taahhütlere girişebilir. Banka, sigorta ve diğer finansman kuruluşlarının sermayesine katılabilir.

3- Şirketin ve iştiraklerinin yurtiçi ve yurt dışı satış işlemlerini yapabilir. Bu amaçla yurt içinde ve dışında şirketler kurabilir. Bunlara iştirak edebilir, depo, mağaza, sergi, temsilcilik vb. açabilir. Bu şirketlerin çalışma konuları ile ilgili hammadde, yardımcı madde, ambalaj malzemesi, enerji, maden, makina-teçhizat, yarı mamul ve mamullerin iç ve dış tedariki gümrüklenmesi, depolanması için gerekli önlemleri alabilir ve bu konuda şirket kurabilir.

4- Gerekli imtiyaz, ruhsatname, marka lisans, patent ihtira beratı vb. haklara sahip olabilir. Yurtiçinde ve dışında üçüncü kişilere devredebilir.

5- Çalışma konularına dâhil işlerin yerine getirebilmesi için gayrimenkul mallara ve aynı haklara sahip olabilir. Bunları elden çıkarabilir. Kiraya verebilir. İpotek edebilir ve başkalarına ait gayrimenkuller üzerine şirket lehine ipotek tesis ve fek edebilir veya bunlar üzerinde her türlü haklara sahip olabilir.

6- Şirketin amaç ve konusu ile ilgili inşaat taahhütlerine girişebilir.

7- Şirketin amaç ve konusu ile dolaysız ve dolaylı şekilde ilgili maden arayabilir ve işletebilir.

8- Konusu ile ilgili araştırma merkezleri kurabilir. Bu tür kuruluşlara katılabilir.

9- Şirket kurulmuş ve kurulacak yerli ve/veya yabancı şirketlere ortak olabilir. Şirket, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla pay ve/veya diğer menkul değerler satın alabilir. Kendisinde mevcut paylarını (veya payları) veya diğer menkul değerleri satabilir. Başkalarına devredebilir. Rehin edebilir. Rehin alabilir.

10- Şirket yukarıdaki amaç ve konular çerçevesinde kendisi ve dâhil olduğu topluluk şirketleri ile ilgili her türlü Lojistik ve taşıma hizmetlerini gerçekleştirebilir ve bu amaçla aşağıdaki hizmetleri yapabilir.

a- Her türlü kara, deniz ve hava vasıtaları ile dâhili ve uluslararası taşımacılık işleri yapabilir.

b- Her türlü yükleme, boşaltma, liman işletmesi ve gümrükleme işleri yapabilir.

c- Her türlü depolama, özel antrepoculuk, ambalajlama ve paketleme işleri yapabilir.

d- a-b-c bölümlerindeki hususlar ile ilgili bayilik, mümessillik, acentalık ve komisyonculuk faaliyetlerinde bulunabilir ve sözleşmeler akdedebilir.

e- Yukarıdaki hizmetleri gerçekleştirmek için her türlü kara, deniz ve hava taşıma araç ve gereçlerini satın alabilir, kiralayabilir, tamir ve bakım hizmetleri ile bu araçların ithalat dâhil ticareti ve mümessilliğini yapabilir.

Sahibi olduğu kara, deniz ve hava taşıma araçlarını üçüncü kişilere kiraya verebilir ve bu yolla işletebilir.

11- Şirket doğrudan veya dolaylı olarak sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı sermaye şirketlerinin kuruluşu, sermaye artırımı, banka kredileri ile tahvil-finansman bonosu ihracı ve diğer borçlarına ilişkin kefalet verebilir.

Şirket?in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dâhil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

12- Şirket, sosyal sorumluluk kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dâhilinde bağış yapabilir.

Yapılacak bağışların üst sınırının Genel Kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi, SPK?nın örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması şartları ile, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağış yapılabilir.

13- Şirket, elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin, sıcak su, buhar, demin su, ısı ve sair yan ürünlerin satışı ile iştigal edebilir.

Şirket bu amacını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilecektir:

i. Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek,

ii. Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak,

iii. Kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek,

iv. Kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek.

Duration of Company

Süresiz

Independent Audit Company

GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Sector of Company

MANUFACTURING / NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS

BIST Market where Company's Capital Market Instruments are Traded

BIST STAR - GROUP 1

BIST Indices that the Company is Included

BIST 100 / BIST DIVIDEND / BIST DIVIDEND 25 / BIST INDUSTRIALS / BIST SUSTAINABILITY / BIST STARS / BIST 30 / BIST ISTANBUL / BIST NON-METAL MIN. PRODUCT / BIST 50

Current List of Other Exchanges or Organized Markets where
the Company's Capital Market Instruments are Listed or Traded

Type of The Listed/Trading Capital Market Instrument Initial Date of Listing/Trading Country of the Market/Stock Exchange Name of the Market/Stock Exchange Relevant sub-market of the Market or Stock Exchange
Hisse Senedi 05/11/1990 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Ulusal Pazar

Information About Issued Capital Market Instruments Other Than Shares

Info not available

Registry Office

İSTANBUL

Registration Date

09/01/1978

Registration Number

151415-098979

Tax Number

8590048476

Tax Office

İSTANBUL - Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı

Board Members

Name-Surname Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member Gender Title Profession The First Election Date To Board Whether Executive Director or Not Positions Held in the Company in the Last 5 Years Current Positions Held Outside the Company Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not Share in Capital (%) The Share Group that the Board Member Representing Independent Board Member or not Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not Committees Charged and Task
AHMET KIRMAN Male Chairman of the Board Managing Director / Chief Executive 23/03/2015 Non-Executive YÖNETİM KURULU BAŞKANI Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Anadolu Cam San. A.Ş., Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş., Soda Sanayi A.Ş., Paşabahçe Mağazaları A.Ş., Trakya Investment B.V., OOO Ruscam Glass Packaging Holding, OOO Ruscam Management Company, Şişecam Chem Investment B.V., Paşabahçe Investment B.V., Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş., OOO Posuda, Şişecam Flat Glass Holding B.V., Nude Glass Investment B.V., İstanbul Investment B.V., Şişecam Enerji A.Ş., Camiş Elektrik Üretim A.Ş., SC Glass Trading B.V., Nude Design Investment BV Yönetim Kurulu Başkanı. Yes 0 YOK Dependent Member YOK
REHA AKÇAKAYA 02/01/2014 YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ. YÖNETİM KURULU BAŞKANI. DÜZCAM GRUP BAŞKANI Şişecam Otomotiv A.Ş., Trakya Glass Bulgaria EAD, Sisecam Automotive Bulgaria EAD, Glasscorp SA, TRSG Glass Holding BV.,ve Automotive Glass Aliance Rus AO Yönetim Kurulu Başkanı, Sisecam Flat Glass India Pvt. Ltd Bşk.Vekili, Saint Gobain Glass Egypt SAE, Sisecam Flat Glass Italy Srl, Sisecam Flat Glass Holding BV, Sisecam Flat Glass South Italy Srl, Fritz Holding GMBH, RF SPOLS.R.O, Trakya Investment B.V. Yönetim Kurulu üyesi, Glass For Europe Yönetim Kurulu Başkanı, Kalder Türkiye Kalite Derneği, DEIK, ICG Uluslararası Cam Komisyonu TC6 Mekanik Özellikler Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi. 0 YOK YOK
HÜSEYİN BURAK DAĞLI Male Member of the Board Finance Professional 07/03/2019 Executive Mali İşler Direktörü Sisecam Flat Glass India Pvt. Ltd., Şişecam Otomotiv A.Ş., Trakya Glass Bulgaria EAD, Trakya Investment B.V., TRSG Glass Holding B.V., Sisecam Flat Glass Holding B.V. Yönetim Kurulu Üyesi Yes Dependent Member
ZEYNEP HANSU UÇAR Female Member of the Board Banker 02/08/2010 Non-Executive YÖNETİM KURULU ÜYESİ Türkiye İş Bankası A.Ş. İştirakler Bölümü Müdürü, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., Trakya Yatırım Holding A.Ş.,Anadolu Cam San. A.Ş., Paşabahçe Cam San.ve Tic. A.Ş., Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Yes 0 YOK Dependent Member KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ. RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİ
DİNÇ KIZILDEMİR Male Member of the Board Managing Director / Chief Executive 20/03/2018 Non-Executive YOK Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi. Yes 0 YOK Independent Member www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669522 Considered No KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI.DENETİMDEN SORUMLU KOMİTESİ BAŞKANI.RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ BAŞKANI
İLHAN İL Male Member of the Board Tax Inspector 20/03/2018 Non-Executive YOK Sütaş Grubu Şirketleri, Anadolu Cam Sanayii A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Travelex Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Yes 0 YOK Independent Member www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669522 Considered No KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ. DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE ÜYESİ. RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTE ÜYESİ

Top Management

Name-Surname Title Profession Positions Held in the Company in the Last 5 Years Current Positions Held Outside the Company
REHA AKÇAKAYA Düzcam Grup Başkanı Mechanical Engineer Yönetim Kurulu Başkanlığı. Düzcam Grup Başkanlığı. Otomotiv Camları Başkan Yardımcılığı TRAKYA GLASS BULGARIA EAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI. SISECAM AUTOMOTIVE BULGARIA EAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI. GLASSCORP SA YK BAŞKANI. TRSG AUTOGLASS HOLDING BV YK ÜYESİ. TRAKYA INVESTMENT B.V. YK ÜYESİ. TRSG GLASS HOLDING BV YK BAŞKANI. TRAKYA GLASS RUS ZAO YK BAŞKANI. AUTOMOTIVE GLASS ALLIANCE RUS ZAO YK BAŞKANI.. SİSECAM FLAT GLASS INDIA PVT. LIMITED YK ÜYESİ. SAINT GOBAIN GLASS EGYPT SAE YK ÜYESİ., SISECAM FLAT GLASS ITALY SRL YK ÜYESİ, SISECAM FLAT GLASS HOLDING BV YK ÜYESİ
SALİHA EBRU ŞAPOĞLU Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı Economist Pazarlama Grup Müdürü, Yurt dışı Pazarlama Müdürü
GÖKHAN ATİKKAN Temel Camlar Üretim Başkan Yardımcısı Mechanical Engineer Temel camlar üretim başkan yardımcılığı. Trakya lüleburgaz fabrika müdürü SISECAM FLAT GLASS INDIA PVT. LIMITED YK ÜYESI. TRAKYA GLASS RUS ZAO YK ÜYESI. SAINT GOBAIN GLASS EGYPT SAE YK ÜYESI. TRSG GLASS HOLDING BV ÜYE., SISECAM FLAT GLASS ITALY SRL YK ÜYESİ
HÜSEYİN BURAK DAĞLI Mali İşler Direktörü Finance Professional SISECAM FLAT GLASS INDIA PVT. LTD., ŞİŞECAM OTOMOTİV A.Ş., TRAKYA GLASS BULGARIA EAD, TRAKYA INVESTMENT B.V., TRSG GLASS HOLDING B.V., SISECAM FLAT GLASS HOLDING B.V. YÖNETİM KURULU ÜYESİ
ANIL KARACA Şişecam Otomotiv A.Ş. Genel Müdürü Finance Professional Mali İşler Direktörü SISECAM AUTOMOTIVE BULGARIA EAD YK ÜYESİ, GLASS CORP S.A. YK ÜYESİ
BÜLENT AYDIN Stratejik Planlama Direktörü Engineer
DİKMEN ÜNAL ÜNLÜ İnsan Kaynakları Direktörü Business and administration professionals
HAKAN ÖZDAMAR Kalite ve Çevre Direktörü Engineer
SERKAN ŞAHİN Geliştirme Direktörü Engineer
BANU ÇELİK Tedarik Zinciri Direktörü Engineer

Paid-in/Issued Capital

1.250.000.000

Authorized Capital

3000000000

Breakdown of Shareholders Holding More Than 5% of the Capital and Voting Rights

Shareholder Share in Capital (TL) Ratio in Capital (%) Voting Right Ratio(%)
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ 897.379.559,09 71,79 71,79
DİĞER 352.620.440,91 28,21 28,21
TOPLAM 1.250.000.000 100 100

Current Breakdown of Indirect Shareholders

Shareholder Share in Capital Monetary Unit Ratio in Capital (%)
T. İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı 322262698 TRY 25,78
Atatürk Hisseleri (Cumhuriyet Halk Partisi) 174161161 TRY 13,93
Diğer (Halka Açık) 753576141 TRY 60,29
Toplam 1250000000 TRY 100

Actual Shares Outstanding

Exchange Code Actual Shares Outstanding(TL) Actual Outstanding Shares Ratio(%)
TRKCM 352.374.202,93 28,18

Information About Shares Representing the Capital

Share Group Registered / Bearer Share Nominal Value per Share (TL) Monetary Unit Nominal Value of Shares Monetary Unit Ratio to Total Capital Type of Privilege Exchange Traded or Not
- Bearer CURRENCIES- 1250000000 TRY 100 Traded

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Company Title Scope of Activities of Company Paid-in/Issued Capital Capital Share of Company Monetary Unit Ratio of Capital Share of Company (%) Relation with the Company
Trakya Investment B.V. Finansman ve yatırım 161567400 161567400 EUR 100,00 Bağlı Ortaklık
Trakya Glass Bulgaria EAD Düzcam, ayna, lamine ve kaplamalı camlar üretim ve satışı 75000000 75000000 BGN 100,00 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Sisecam Automotive Bulgaria EAD Otocam ve beyaz eşya üretim ve satışı 30000000 30000000 BGN 100,00 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Glasscorp S.A "Otomotiv ve beyaz eşya camı üretimi ve satışı " 158527037,90 158527037,90 RON 100,00 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Richard Fritz Holding GMBH Enkapsüle otocam üretim ve satışı 10000000 10000000 EUR 100,00 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Automotive Glass Alliance Rus AO Otomotiv camı üretimi ve satışı 5270581000 5270581000 RUB 100,00 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Automotive Glass Alliance Rus Trading OOO İthalat ve satış hizmetleri 34569150 34569150 RUB 100,00 Dolaylı Bağlı Ortaklık
TRSG Glass Holding B.V. Finansman ve yatırım 159000000 111300000 EUR 70,00 Bağlı Ortaklık
Trakya Glass Rus AO Düzcam ve ayna üretimi ve satışı 7387500100 5171250070 RUB 70,00 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Trakya Glass Rus Trading OOO İthalat ve satış hizmetleri 20000000 14000000 RUB 70,00 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Sisecam Flat Glass India Limited Düzcam ve ayna üretimi ve satışı 3079160100 3079160040 INR 100,00 Bağlı Ortaklık
Çayırova Cam San. A.Ş. Ticari faaliyet 9397297 2644850 TRY 28,14 İştirak
Camiş Elektrik Üretim A.Ş. Elektrik üretimi ve satışı 25000000 8606933 TRY 34,43 İştirak
Saint Gobain Glass Egypt S.A.E Düzcam üretimi ve satışı 1127000000 338100000 EGP 30,00 İştirak
Şişecam Otomotiv A.Ş. Otomotiv camı üretimi ve satışı 141085163 141085163 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Sisecam Flat Glass Italy S.R.L. Düzcam ve lamine cam üretimi ve satışı 18010000 18010000 EUR 100,00 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Sisecam Flat Glass Holding B.V. Finansman ve yatırım 97662700 97662700 EUR 100,00 Bağlı Ortaklık
Sisecam Flat Glass South Italy S.R.L Düzcam, kaplamalı cam ve lamine üretimi ve satışı 22800000 22800000 EUR 100,00 Dolaylı Bağlı Ortaklık

MISCELLANEOUS

Info not available