Foreign Funds

10 fund found.

Fund Code Fund Title Fund Representative
PNC AMUNDI FUNDS II - EMERGING MARKETS BOND YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
PNH AMUNDI FUNDS II - GLOBAL HIGH YIELD YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
PND AMUNDI FUNDS II - U.S. HIGH YIELD YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
FFA FIDELITY FUND AMERICAN GROWTH FUND DENİZBANK A.Ş.
FFE FIDELITY FUND EUROPEAN GROWTH FUND DENİZBANK A.Ş.
MBU FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE FUND A(Acc) USD DENİZBANK A.Ş.
CHF TEMPLETON CHINA FUND A(Acc) USD DENİZBANK A.Ş.
EMA TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND A(Acc) USD DENİZBANK A.Ş.
EMF TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND N(Acc) USD DENİZBANK A.Ş.
LAF TEMPLETON LATIN AMERICA FUND A(Acc) USD DENİZBANK A.Ş.